Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Vrouwen van Nu Beemster

De bijeenkomsten worden gehouden in
‘de tuinkamer’  van WijkSteunPunt Middelwijck Prinses Beatrixpark 54,
1462 JN Middenbeemster, tel: 68 13 96, tenzij anders aangegeven.

 

Alle activiteiten georganiseerd door de afdeling, commissies, werkgroepen
of anderszins in het kader van de Vrouwen van Nu, zijn voor eigen risico.

Beste dames,

Voor jullie ligt het nieuwe Programmaboekje van 2020 - 2021, Je vindt
hierin o.a. een overzicht van de gezamenlijke avonden en de activiteiten
van de interessegroepen.

Door de nieuwe samenstelling van het bestuur kan het incidenteel
voorkomen dat wij een beroep op één van jullie doen.
Natuurlijk zullen we dit zoveel mogelijk beperken en alleen in het
uiterste geval er toe overgaan.

Wij hopen dat jullie vaak in de gelegenheid zijn onze avonden te bezoeken
en aan activiteiten deel te nemen. Elkaar ontmoeten en samen iets
ondernemen, dat is waar onze vereniging voor staat.

Het bestuur wenst jullie een fijn verenigingsjaar toe.

Joke van den Hoonaard, voorzitter
Vrouwen van Nu, afd. Beemster.

Bekijk ook eens:

Vrouwen van Nu Beemster en Vrouwen Samen Verder samen naar Prinsjesdag