Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Vrouw in de hoofdrol: Jetske Straatsma

Vrouw  in deze hoofdrol is Jetske Straatsma. Niet zomaar een vrouw, maar een vrouw, die binnen de NBvP haar sporen ruimschoots heeft verdiend. Ze is inmiddels tachtig jaar, maar nog bijna elke dag, ondanks wat lichamelijke ongemakken, in de tuin en moestuin te vinden. Ze woont met haar man Hans Völlmar in de Beemster in het Arboretum, een heerlijke woonstek te midden van alles wat groeit en bloeit. Hun dochter Marijke is hier opgegroeidrijke is hier opgegroeid. 

Lerares
Ze werd in 1949, in Sneek lid van onze organisatie. Ze was toen lerares aan de huishoudschool en in die tijd was het min of meer verplicht, dat je dan lid werd van een vrouwenbond. In Friesland werd de basis gelegd van de NBvP, hoewel: de N is daar F (van Fryske).  
Na een paar jaar had Jetske het wel gezien in Friesland, ze wilde weten wat er buiten de provincie te beleven viel. De keuze viel op Amsterdam, want dat was immers een stad met mogelijkheden (onmogelijkheden?). Ook daar was ze lerares,  aan de Nijverheidsschool in Amsterdam-Noord. Dat viel toch tegen, daarom vertrok ze, na een paar jaar Amsterdam, naar Arnhem. Daar lag een heel andere baan te wachten.

Elektriciteit
Dat werd de huishoudelijke voorlichtingsafdeling van de VEEN, de Vereniging van Exploitanten van Electriciteitsbedrijven in Nederland. Daar beoordeelde ze alles wat de huisvrouw op elektrisch gebied tot haar beschikking had. Wasmachines, maar bijvoorbeeld ook  fornuizen en alle andere electrische apparatuur die in de keuken nodig is. Ze schreef hierover voor deskundigen en voor de gebruikers, de huisvrouwen. 

In Arnhem begon Jetske met  het schrijven van allerlei artikelen.  

Kader
In die tijd leerde ze Hans kennen en kort na hun trouwen kwamen ze in de Beemster terecht. Hans ontwikkelde daar het Arboretum, op de plaats waar het nog steeds zit, de Nekkerweg. In 1967 is dochter Marijke geboren. Jetske werd lid van de NBvP in de Beemster.
In 1972 werd de Provinciale Vrouwenraad opgericht. Het Provinciaal Bestuur stond daar toen niet achter, hoewel men later wel toetrad. Op de kaderdagen moest Jetske vertellen waarom. In 1974 werd Jetske lid van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. Dat was een direct gevolg van de  gespreksleidsterscursus, tijdens die cursus werd gevraagd of iemand in het PB zitting wilde nemen. Ze vond dat een mooie uitdaging en stelde zich beschikbaar. Door haar opleiding was ze af en toe lastig en kritisch. Maar het leuke was, dat haar opvolgster net zo kritisch was, ze had dezelfde opleiding gedaan! In de jaren hierna volgden nog vele activiteiten zowel bestuurlijk als het begeleiden en geven van cursussen. 

Publiciteit
In haar tijd als redactielid van de ‘Plattelandsvrouw’, het maandblad van de NBvP, legde ze contacten door het hele land. Daarna werd ze lid  van de commissie Publicitiet in onze eigen provincie, haar column 'Betje' verschijnt nog steeds in Inzicht.  
Het gesprek kwam op de identiteit van de plattelandsvrouw, hoe dat te omschrijven? Samen komen we tot de conclusie dat daar geen concrete omschrijving voor is. Het is het ‘gevoel’ wat je daarbij hebt.  
“De reünie met oud-provinciaal bestuursleden, zoals die ook kortgeleden weer gehouden werd, is altijd heel gezellig. We halen herinneringen op en ik besef dan, dat wij een hele ontwikkeling hebben meegemaakt. Veel was mogelijk: cursussen, weekenden voor retraite, alles kon, want er was subsidie voor. Bovendien hadden we steun van consulentes” vertelt Jetske.

Hobby's
Haar hobby is tuinieren, de moestuin krijgt volop aandacht, maar ze heeft  altijd tijd voor haar twee kleinzonen. Daar is ze enorm trots op, die zijn dan ook vaak aan de Nekkerweg te vinden. Jetske bakt heerlijke taarten en samen met de kleinkinderen worden koekjes gebakken.  Jetske's tijd in de commissie Publiciteit zit  erop, maar ze vindt het nog steeds leuk om 'Betje' te schrijven. Tijdens het grasmaaien, of enig ander werk dat automatisch gaat, heeft ze alle tijd om een onderwerp te vinden.  Tijdens haar werkzaamheden in de tuin begint het te borrelen en altijd komt er een verhaal naar boven. Soms is dat een uitspraak van één van de kleinkinderen, een andere keer een gebeurtenis uit de krant. Dan nog even stoeien met de computer en de nieuwste column kan worden opgenomen  in Inzicht. 

Uit Inzicht november 2006
Mary Hoogschagen 

Terug naar verzamelpagina 2006

De vrouw  in deze hoofdrol is Jetske Straatsma. Niet zomaar een vrouw, maar een vrouw, die binnen de NBvP haard.