Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Interessegroepen en cursussen voor alle leden
Niet-leden kunnen twee bijeenkomsten van de interessegroepen bijwonen, daarna wordt van hen verwacht dat zij lid worden van
de Vrouwen van Nu. (zie punt II.6 handboek afdelingen).
Leeskring(en)
In september start de leeskring o.l.v. mw. Corry van Splunter-Koeman.
Een boek lezen met dezelfde titel en met elkaar in groepsverband bespreken. Leuk, hoe verschillend of gelijkstemmig de meningen kunnen zijn! De kosten voor het hele seizoen bedragen € 16,--.
Leesgroep 2 Komt 1x per 6 weken bij elkaar op een maandagochtend
van 10.00 – 11.30 uur en
Leesgroep 1 komt 1x per 6 weken bij elkaar op donderdagmiddag
van 13.30–15.30 u. Inlichtingen bij Corry van Splunter, tel:0299-681263.

Klaverjassen
Woensdagavond,  Aanvang: 19.30 uur.
Er worden 3 spelletjes op een avond gespeeld.
Data:  21 februari                   19 september
          14 maart                     03 en 17 oktober
          04 en 18 april          07 en 21 nov. en 12 dec.
          09 en 30 januari 2019
Kunt u klaverjassen?  Zo ja, doe dan mee.
Er is nog plaats voor nieuwe leden.
Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Ali van Dort,
tel:0299-683127 of Bea Bartels, tel:0299-681234.

Textiele werkvormen
Vindt u het leuk om creatief met naald en draad bezig te zijn en diverse technieken te leren? Kant borduren wordt de nieuwe uitdaging.
Wilt u meer informatie?
Een ( naar Elly Beets, 0299-471033.          
De Handwerktentoonstelling 2018 wordt gehouden op 23 t/m 24 maart,
van 11.00 tot 17.00 uur.

Locatie: De Blinkerd, Heereweg 150,  1871 EM Schoorl.

Zwemmen.
Wekelijks wordt er op dinsdagmiddag van 14.00 tot 14.30 uur en van
14.30 tot 15.00 uur gezwommen door twee groepen dames in het
zwembad te Opmeer. Heeft u idee om met ons mee te gaan zwemmen,
neem dan contact op met Joke Akkerman, tel: 0299-406129.                          

 Tuinclub “Juffertjes in ´t groen ”
Wij hebben van april t/m september één keer per maand een activiteit. Deze activiteit wordt door steeds drie andere dames georganiseerd.
Zij kiezen voor die maand een mooie tuin, kwekerij of tentoonstelling uit om te bezoeken. Ook tuinen van eigen leden kunnen bezocht worden.
Wilt u meer weten of een keer mee? Bel met Joke van den Hoonaard
tel: 0299-684108 of Joke Kleijweg tel: 0299-674595.

Commissie Producent - Consument
Eén keer per jaar organiseert deze commissie een excursie voor leden.
Organisatie Gusta Beets tel: 0299-671508, e-mail cgbeets@ziggo.nl en
Janny de Groot tel: 0299-681880, e-mail: cenjedegg@hotmail.com.