Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Eéndagsbestuur nodigde Dirk Plugboer met zijn 'Schaatsshow'uit
Middenbeemster, 11 november 2015    
De avond van het Eéndagsbestuur trekt bij onze leden altijd veel belangstelling. Elk jaar in november wordt door het bestuur een vijftal dames uitgenodigd om die avond in te vullen. Dit jaar waren het Iet Jantjes, Lies Mulder, Jopie Schregardus, Nel Stolp en Martha Velzeboer, die op 11 november, de avond van Sintremaarten voor een overvolle zaal in WijkSteunPunt Middelwijck hun uiterst geheim gehouden programma eindelijk konden presenteren door de zeer welbespraakte heer Dirk Plugboer met zijn schaatsverhalen en -verzameling aan te kondigen. De dames werden aan het eind van de avond voor hun organisatietalent in de herfstbloemetjes gezet.  
 

Maar alvorens Dirk Plugboer met zijn 'schaatsshow' kon beginnen was er eerst nog de bekrachtiging van het jubileum van Rie Bosga die eerder door ziekte was verhinderd. Door middel van het opspelden van het zilveren korenaartje, een speld voor 40 jaar lidmaatschap zette voorzitter Dieuw Metselaar haar nog even in het zonnetje. Daarnaast had de voorzitter enkele minder vrolijke dingen te melden, zoals de open gevallen plek in het bestuur. Hoewel een penningmeester als beloning plezier, gezelligheid, ontwikkeling, inspiratie en-waardering in het vooruitzicht wordt besteld, blijkt er weinig belangstelling voor deze functie te zijn.

Daarna kreeg Plugboer het woord en dat deed hij met een groot enthousiasme. Hij vertelde dat hij al dertig jaar bezig is met het verzamelen van schaatsen, sleeën en andere met het schaatsen verband houdende voorwerpen, zoals boeken, tijdschriften, foto's en artikelen over schaatshelden. Hij vertelde bij zich thuis een museum van deze voorwerpen te hebben ingericht.
Hij bleek zeer goed van de tongriem te zijn gesneden en zijn luide stem was ook zonder microfoon voor de achter in de zaal gezeten dames goed verstaanbaar. Zijn smakelijk taalgebruik was doorspekt met gezegdes die relateerden aan het schaatsen.
 
 
Plugboer had een bonte sortering spullen meegenomen, zoals de allereerste schaatsen van zo omstreeks 1200, toen van stukjes paardenbot de eerste schaatsen werden gemaakt. Daarop kon men sneller dan lopen over het ijs kon glijden. "glissen" heette dat toen en daar werden prikstokken bij gebruikt .
  De oudste schaatsen uit zijn verzameling dateerden uit 1735, zogenaamde Klompjes. Als bijzonderheid vermeldde hij dat deze zo drie honderd jaar geleden nog met palingvellen werden vastgeknoopt. Aan de hand van de vele paren schaatsen die hij liet zien, kon vastgesteld worden hoe ze in de loop der tijd veranderden. Natuurlijk was er ook verschil tussen het gebruik wat er van werd gemaakt, maar ook het verschil tussen de rijkdom en arme lui.
Daarbij vertelde hij dat alleen in Friesland al 22 schaatsfabriekjes bestonden, waarvan de grootste Nooitgedacht in IJlst. Die fabriek bestaat nog en maakt wel 80 duizend paren schaatsen per jaar.
 
De verhalen die hij vertelde over hoe hij aan zijn schatten was gekomen, waren kostelijk. Meermalen had hij ze opgevist bij het grove vuil, en daarna opgeknapt. "Vaak weten mensen niet wat ze weggooien"vertelde hij bij het tonen van een bestuurbare hondenslee of de 'arme mensen prikslee', gemaakt van een kistje, waaronder schaatsen waren aangebracht. Zelf had hij deze prikslee naar een ouder exemplaar gereconstrueerd en gedecoreerd. "Bij een inzending bij de Floralia tentoonstelling had dit 'bijzettafeltje' zelfs de eerste prijs gewonnen. Ook had hij prachtige verhalen over schaatsstokken, over de bijzondere betekenis er van en hoe ze gebruikt werden bij schoon- of hardrijden.  
 
In de pauze konden de vrouwen het allemaal ook van dichtbij bekijken.
 
Bijzondere dingen op het ijs waren de spelletjes, zoals die in De Rijp nog steeds worden gespeeld: IJsbal, een heel oud spel, waarbij in een ver verleden de ballen van afval van de walvisverwerking in De Rijp werden gemaakt. De dames bleken zeer geïnteresseerd in de spelregels en daarover vertelde hij smakelijk.
 
Tot slot van de 'Plugboer-ijsshow' mocht een vijftal dames meedoen aan de quizz over schaatsen, schaatshelden en schaatshistorie. Alle vijf deelnemers kregen een ijsmuts die ze bij het antwoorden van de vragen moesten ophouden of afzetten. Dat zorgde voor komische momenten.
De uitnodiging van het Eéndagsbestuur aan Dirk Plugboer om zijn verhalen te komen vertellen was een schot in de roos gebleken. Iedereen was onder de indruk van dit onderhoudende en 'drukke baasje'.