Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Gezellig Sinterklaasavondje bij Eéndagsbestuur
Middenbeemster, 9 december 2016    
  De avond van het Eéndagsbestuur van Vrouwen van Nu Beemster kan zich altijd verheugen op een grote opkomst. Zo ook op woensdagavond 9 november. Namens het Eéndagsbestuur heette Tineke Bakker, de voorzitter van dit bestuur haar medebestuursleden Coby Meijer, Tineke Bakels, Rini Brand en Tineke Bol een zaal vol nieuwsgierige dames welkom. Het programma van deze avond was, zoals altijd, natuurlijk zeer geheim. Maar al gauw werd duidelijk dat het hier om het oud-hollandse sinterklaasfeest zou gaan. ONS Sinterklaasfeest, dat volgens presentator Mark Jan Fraij niemand zich wil laten afpakken omdat het zoveel bijzondere herinneringen oproept aan onze jeugd.

De zaal was gezellig gemaakt met op de tafeltjes leuke sinterklaassurprises en bakjes pepernoten en vol verwachting werd gekeken naar een boeiende diapresentatie over dit vrolijke en feestelijk volksvermaak. Fraij had zijn lezing 'Het mysterie van Sinterklaas' genoemd en zijn verhaal begon al een paar duizend jaar geleden in Turkije.

 
  Vanaf zijn jeugd speelde de goede sint al een grote rol in het leven van Fraij. Zijn hele familie was met het sinterklaasvirus besmet en dat zet zich voort in zijn nageslacht. Bij hem ontpopte zich een paar jaar geleden een verzamelwoede om spulletjes over Sinterklaas te verzamelen. Naar gelang deze groeide ging hij zich verdiepen in de historie van de goedheiligman vanaf zijn geboorte tot aan de huidige sinterklaas die op een scooter rondrijdt.
     
Er zijn veel legendes over de heilige Nicolaas te vertellen. Hij zou wonderen hebben verricht zoals het bezorgen van een bruidsschat aan drie arme meisjes. Ook zou hij drie geslachte jongetjes die in een pekelbad waren gestopt, weer tot leven hebben gewekt. Tevens was hij beschermheilige van prostitués, zeelieden en havens. Verder zijn er veel gebruiken, die relateren aan de goede Sint.   Sinterklaas, zoals die hier is gekiekt op de Sint Nicolaaskerk in Amsterdam, wordt ook vaak afgebeeld met de drie jongetjes in het pekelbad. Maar er zijn veel gebruiken waarvan de oorsprong aan hem zijn toe te schrijven. Zo is het speculaasje, zoals wij dat kennen genoemd naar het Griekse woord speculo, dat 'spiegel' betekent. Speculaas wordt in een vorm gespiegeld gebakken.
  Leuk gedaan van Fraij om in zijn lezing al die dingen in beelden te laten zien en de teksten van sinterklaasliedjes kritisch te beschouwen. Zo vertelde hij waar en wanneer het paard, met name de schimmel in de sinterklaasverhalen werd ingevoerd en wat de oorspronkelijke betekenis van de roe was. Hij vertelde ook dat de sinterklaasviering in de vorm zoals we die nu nog kennen, bedacht werd door de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman in 1845. Deze gaf de Sint een knecht, die later Piet werd. Ook vertelde Fraij wat er allemaal te zien was op het schilderij van Jan Steen op Sinterklaasavond.
Tussen zijn vertellingen door, liet hij het publiek allerlei Sinterklaasliedjes zingen.
De boeiende lezing over Sinterklaas werd besloten met het bekende videobandje van Toon Hermans, die vertelde over zijn snert sinterklaas en daarna als uitsmijter nog het komische filmpje waarin Sinterklaas het tegen het stormachtige Hollandse klimaat opneemt en zijn al dan niet gelukte pogingen zijn paard te bestijgen. Zo eindigde deze avondvan het Eéndagsbestuur met schaterlachen.

In de aanloop naar de sinterklaastijd was het van een goede gedachte geweest deze bijzondere avond aan te bieden.

De dames van het Eéndagsbestuur zorgden er ook voor dat de kelen gesmeerd bleven.
 
 

Het Sinterklaasmuseum in Westzaan
Mark Jan Fraij heeft voor zijn omvangrijke sinterklaasverzameling een museum in Westzaan:. www.sinterklaasmuseum-westzaan.nl
Dat is echter gezien de aard van het onderwerp maar zeer beperkt geopend namelijk op zaterdag 26 en zondag 27 november van 12.00-17.00 uur en op zaterdag 3 en zondag 4 december, eveneens van 12.00-17.00 uur. Voor lezingen of vragen: 075-6312219 (na 19.00 u.)
Uiteraard doet hij zijn lezingen ook maar in een beperkt tijdsbestek.